فصل اول – قسمت سوم (اساس کار سیستم GPS چیست؟)

فصل اول – قسمت سوم (اساس کار سیستم GPS چیست؟)

 • با فرض وجود حداقل ۳ ماهواره در فضا می توان موقعیت دوبعدی از کاربران را در هر لحظه تعیین نمود.
 • با فرض وجود حداقل ۴ ماهواره در فضا می توان موقعیت سه بعدی (مسطحاتی + ارتفاعی) از کاربران را در هر لحظه تعیین نمود.
 • لازم به ذکر است جهت انجام تعیین موقعیت دقیق تر و به دلیل داشتن درجه آزادی بیشتر، وجود حداقل ۶ ماهواره در فضا نیاز خواهد بود.
No product found.

فصل اول – قسمت دوم (مروری بر تاریخچه ماهواره های GPS از گذشته تا به امروز)

فصل اول – قسمت دوم (مروری بر تاریخچه ماهواره های GPS از گذشته تا به امروز)

۲- ماهواره های GPS بلوک دوم:

 • ارسال ۹ ماهواره در سال های ۱۹۸۹ الی ۱۹۹۰
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • انجام عملیات و ارائه خدمات به کاربران GPS بدون نیاز به بخش کنترل به مدت ۱۴ روز
 • آخرین ماهواره از این بلوک در سال ۲۰۰۷ از مدار خارج شد.

۴- ماهواره های GPS بلوک دوم – سری R:

 • ارسال ۱۲ ماهواره در سال های ۱۹۹۷ الی ۲۰۰۴
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • امکان تعیین مدار و محاسبه پیام ناوبری به صورت مستقل
 • امکان اندازه گیری فاصله خود با سایر ماهواره ها یا با بخش کنترل
 • مجهز به سیستم هشدار دهنده در زمان های آشفتگی
 • تمام ماهواره های این بلوک همچنان فعال هستند.

۶- ماهواره های GPS بلوک دوم – سری F:

 • ارسال ۸ ماهواره در سال های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۶
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • قابلیت ارسال کد جدید بر روی باند L5 (جهت استفاده عموم)
 • مجهز به سیستم ناوبری ساکن (INS)
 • تمام ماهواره های این بلوک همچنان فعال هستند.

 

۱- ماهواره های GPS بلوک اول:

 •  ارسال ۱۱ ماهواره در سال های ۱۹۷۸ الی ۱۹۸۵
 •  توانایی ارسال کد CA (استفاده برای عموم) بر روی باند L1
 •  توانایی ارسال کد P (جهت استفاده نظامی) بر روی باندهای L1 و L2
 •  آخرین ماهواره از این بلوک در سال ۱۹۹۵ از مدار خارج شد.

۳- ماهواره های GPS بلوک دوم – سری A:

 • ارسال ۱۹ ماهواره در سال های ۱۹۹۰ الی ۱۹۹۷
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • انجام عملیات و ارائه خدمات به کاربران GPS بدون نیاز به بخش کنترل به مدت ۱۸۰ روز
 • آخرین ماهواره از این بلوک در سال ۲۰۱۶ از مدار خارج شد.

۵- ماهواره های GPS بلوک دوم – سری M:

 • ارسال ۸ ماهواره در سال های ۲۰۰۵ الی ۲۰۰۹
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • قابلیت ارسال کد جدید L2C (استفاده برای عموم) بر روی باند L2
 • قابلیت ارسال کد جدید M(جهت استفاده نظامی) بر روی باند L1 و L2
 • تست آزمایشی باند L5
 • تمام ماهواره های این بلوک همچنان فعال هستند.

۷- ماهواره های GPS بلوک سوم- نسل جدید:

 • انجام برنامه ریزی اولیه جهت ارسال نسل جدید ۱۰ ماهواره از سال ۲۰۱۷
 • آغاز پرتاب ماهواره های نسل جدید از سال ۲۰۱۸ که تا سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد داشت.

 

 

No product found.

فصل اول – قسمت اول (GPS چیست؟)

فصل اول – قسمت اول (GPS چیست؟)

سامانه موقعيت ياب جهاني (GPS) ایجاد شده توسط ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۸ میلادی می باشد.
این سامانه از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

 • ۱- بخش فضایی
 • ۲- بخش کنترل
 • ۳- بخش کاربران

۱- بخش فضایی:

با فرض در دسترس بودن حداقل ۲۴ ماهواره عملیاتی در ۶ مدار و در ارتفاع ۲۰۲۰۰ کیلومتری از سطح زمین که هر مدار با صفحه استوا زاویه انحراف ۵۵ درجه می سازد.

۲- بخش کنترل:

این بخش شامل ۱۱ ایستگاه کنترل زمینی (همراه با یک ایستگاه جایگزین)
۱۱ آنتن زمینی جهت کنترل و صدور فرمان
۱۶ ایستگاه زمینی جهت پایش (مانیتورینگ) در سایر نقاط دنیا

۳- بخش کاربران:

دریافت سیگنال از ماهواره های موجود در لحظه موردنظر

No product found.