همرفت و کانال های صوتی در دریا
همرفت و کانال های صوتی در دریا آکوستیک به معنی وسیع کلمه تولید ، تراگسیل و دریافت انرژی بصورت ارتعاش
Read more.
مهم ترین منابع خطاها در بحث تعیین موقعیت ماهواره ای چیست؟
مهم ترین منابع خطاها در بحث تعیین موقعیت ماهواره ای چیست؟ به طور کلی خطاهای تعیین موقعیت در سیستم های
Read more.
جي پي اس دستی گارمين مدل eTrex 10x
جي پي اس دستی گارمين مدل eTrex 10x سفر  را در ساده‌ترین شکل خود می‌توان حرکت از نقطه‌ای در یک
Read more.
متر و تراز ليزري لايکا مدل D510
متر و تراز ليزري لايکا مدل D510 به کمک متر لیزری (D510) می‌توان تا فاصله‌ی ۲۰۰ متری را با دقت بسیار
Read more.
فصل اول – قسمت اول (GPS چیست؟)
فصل اول – قسمت اول (GPS چیست؟) سامانه موقعيت ياب جهاني (GPS) ایجاد شده توسط ایالات متحده آمریکا در سال
Read more.
ترازیاب چیست؟
ترازیاب چیست؟ ترازیاب (نیوُ) وسیله ای اپتیکی است که جهت تعیین اختلاف ارتفاع بین دو یا چند نقطه نسبت به
Read more.