فصل اول – قسمت سوم (اساس کار سیستم GPS چیست؟)

فصل اول – قسمت سوم (اساس کار سیستم GPS چیست؟)

 • با فرض وجود حداقل ۳ ماهواره در فضا می توان موقعیت دوبعدی از کاربران را در هر لحظه تعیین نمود.
 • با فرض وجود حداقل ۴ ماهواره در فضا می توان موقعیت سه بعدی (مسطحاتی + ارتفاعی) از کاربران را در هر لحظه تعیین نمود.
 • لازم به ذکر است جهت انجام تعیین موقعیت دقیق تر و به دلیل داشتن درجه آزادی بیشتر، وجود حداقل ۶ ماهواره در فضا نیاز خواهد بود.
No product found.

فصل اول – قسمت دوم (مروری بر تاریخچه ماهواره های GPS از گذشته تا به امروز)

فصل اول – قسمت دوم (مروری بر تاریخچه ماهواره های GPS از گذشته تا به امروز)

۲- ماهواره های GPS بلوک دوم:

 • ارسال ۹ ماهواره در سال های ۱۹۸۹ الی ۱۹۹۰
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • انجام عملیات و ارائه خدمات به کاربران GPS بدون نیاز به بخش کنترل به مدت ۱۴ روز
 • آخرین ماهواره از این بلوک در سال ۲۰۰۷ از مدار خارج شد.

۴- ماهواره های GPS بلوک دوم – سری R:

 • ارسال ۱۲ ماهواره در سال های ۱۹۹۷ الی ۲۰۰۴
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • امکان تعیین مدار و محاسبه پیام ناوبری به صورت مستقل
 • امکان اندازه گیری فاصله خود با سایر ماهواره ها یا با بخش کنترل
 • مجهز به سیستم هشدار دهنده در زمان های آشفتگی
 • تمام ماهواره های این بلوک همچنان فعال هستند.

۶- ماهواره های GPS بلوک دوم – سری F:

 • ارسال ۸ ماهواره در سال های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۶
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • قابلیت ارسال کد جدید بر روی باند L5 (جهت استفاده عموم)
 • مجهز به سیستم ناوبری ساکن (INS)
 • تمام ماهواره های این بلوک همچنان فعال هستند.

 

۱- ماهواره های GPS بلوک اول:

 •  ارسال ۱۱ ماهواره در سال های ۱۹۷۸ الی ۱۹۸۵
 •  توانایی ارسال کد CA (استفاده برای عموم) بر روی باند L1
 •  توانایی ارسال کد P (جهت استفاده نظامی) بر روی باندهای L1 و L2
 •  آخرین ماهواره از این بلوک در سال ۱۹۹۵ از مدار خارج شد.

۳- ماهواره های GPS بلوک دوم – سری A:

 • ارسال ۱۹ ماهواره در سال های ۱۹۹۰ الی ۱۹۹۷
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • انجام عملیات و ارائه خدمات به کاربران GPS بدون نیاز به بخش کنترل به مدت ۱۸۰ روز
 • آخرین ماهواره از این بلوک در سال ۲۰۱۶ از مدار خارج شد.

۵- ماهواره های GPS بلوک دوم – سری M:

 • ارسال ۸ ماهواره در سال های ۲۰۰۵ الی ۲۰۰۹
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • قابلیت ارسال کد جدید L2C (استفاده برای عموم) بر روی باند L2
 • قابلیت ارسال کد جدید M(جهت استفاده نظامی) بر روی باند L1 و L2
 • تست آزمایشی باند L5
 • تمام ماهواره های این بلوک همچنان فعال هستند.

۷- ماهواره های GPS بلوک سوم- نسل جدید:

 • انجام برنامه ریزی اولیه جهت ارسال نسل جدید ۱۰ ماهواره از سال ۲۰۱۷
 • آغاز پرتاب ماهواره های نسل جدید از سال ۲۰۱۸ که تا سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد داشت.

 

 

No product found.

فصل اول – قسمت اول (GPS چیست؟)

فصل اول – قسمت اول (GPS چیست؟)

سامانه موقعيت ياب جهاني (GPS) ایجاد شده توسط ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۸ میلادی می باشد.
این سامانه از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

 • ۱- بخش فضایی
 • ۲- بخش کنترل
 • ۳- بخش کاربران

۱- بخش فضایی:

با فرض در دسترس بودن حداقل ۲۴ ماهواره عملیاتی در ۶ مدار و در ارتفاع ۲۰۲۰۰ کیلومتری از سطح زمین که هر مدار با صفحه استوا زاویه انحراف ۵۵ درجه می سازد.

۲- بخش کنترل:

این بخش شامل ۱۱ ایستگاه کنترل زمینی (همراه با یک ایستگاه جایگزین)
۱۱ آنتن زمینی جهت کنترل و صدور فرمان
۱۶ ایستگاه زمینی جهت پایش (مانیتورینگ) در سایر نقاط دنیا

۳- بخش کاربران:

دریافت سیگنال از ماهواره های موجود در لحظه موردنظر

No product found.

 

ترازیاب چیست؟

ترازیاب چیست؟

ترازیاب (نیوُ) وسیله ای اپتیکی است که جهت تعیین اختلاف ارتفاع بین دو یا چند نقطه نسبت به هم و یا نسبت به یک سطح مبنا در نقشه برداری و یا ساخت و ساز استفاده میگردد. از جمله دستگاه های اولیه مورد استفاده  جهت تراز یابی تراز آبی (Water Level) بوده که توسط ایرانیان باستان به کار برده میشد. این تراز، لوله ای از نی بوده که وسط آن سوارخی بزرگ و در هر  سر آن سوراخی کوچک متصل  به طنابی  داشته. دو نفر هر سر طناب را روی یک قطعه چوبی مدرج  نگه میداشتند سپس نفر سوم با کاسه از سوراخ وسط نی آب میریخته، اگر آب از هر کدام از سوراخهای دو سر به میزان نامساوی میریخت، سر طنابی که بالا تر قرار گرفته بود را قدری پایین میاوردند تا آب به میرزان یکسان از دو سر تخلیه شود . اندازه بین سر چوب و محل قرار گرفتن طناب اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بود. بعد ها از تراز شیشه ای که دارای حبابی بود استفاده نمودند.

در دیگر کشور ها تراز شیشه ای دارای انحنای معینی شد که در صورت افقی بودن تراز حباب کاملا در وسط تراز قرار میگرفت . در سالهای بعد، کارخانه های سازنده وسایل نقشه برداری با تعبیه یک یا دو عدد تراز در کنار دوربین این امکان را فراهم آوردند که وقتی حباب تراز در وسط است محور نشانه روی دوربین نیز افقی گردد. بدین ترتیب با حرکت سمتی محور نشانه روی یک سطح افقی در فضا ایجاد میشود. با کمک این محور اختلاف ارتفاع بین دو نقطه اندازه گیری میگردد. بدین ترتیب تراز های اپتیکی(Optical Level) تولید گردید. این تراز ها بر روی سه پایه نصب و با سه پیچ تنظیم محور نشانه روی دوربین به صورت افقی قرار میگرفت و با حرکت سمتی دوربین صفحه ای افقی در فضا ساخته میشد. دستگاه های ترازیاب فقط قادر به ایجاد یک میدان افقی در فضا بودند و برای تعیین اختلاف ارتفاع نقاط از قطعات مدرج شده چوب که همان شاخص ها میباشند استفاده گردید. با اضافه نمودن یک صفحه مدرج افقی به دوربین امکان اندازه گیری زاویه افقی بین دو امتداد در روی زمین به این وسیله اضافه گردید.

 

همین حالا سفارش دهید: ترازیاب های Sokkia

مهم ترین منابع خطاها در بحث تعیین موقعیت ماهواره ای چیست؟

مهم ترین منابع خطاها در بحث تعیین موقعیت ماهواره ای چیست؟

به طور کلی خطاهای تعیین موقعیت در سیستم های جهانی تعیین موقعیت ماهواره ای (GNSS) را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:

 • مرتبط با ماهواره مانند خطای مدار و ساعت ماهواره
 • مرتبط با مسیر انتشار موج مانند خطاهای یونسفری، تروپسفری و چند مسیری (Multipath)
 • مرتبط با گیرنده مانند خطای ساعت گیرنده و نویز

– در یک اپک مشخص با عمل تفاضل گیری می توان خطاهای مرتبط با ساعت ماهواره و گیرنده را حذف نمود. تاخیر تروپسفری غیر پراکنده کننده  می باشد، که تغییرات آن در مقایسه با یونسفر نسبتا آهسته تر است.

– درنقشه برداری سنتی این خطاها با اعمال کردن مدل های تصحیحاتی می تواند کاهش یابد اما در روش NRTK ، از روش های درون یابی برای حذف خطاهای وابسته به طول مسیر استفاده می گردد.

–  تاخیر تروپسفری بیشتر به ارتفاع بستگی داشته، طراحان شبکه RTK باید تاثیر این مسئله را نیز در نظر بگیرند .تاخیر یونسفری پراکننده کننده بوده و به فرکانس سیگنال مرتبط می باشد.

– فعالیت یونسفر نسبت به تروپسفر بیشتر بوده بنابراین نرخ تجدید خطا‌های پراکنده کننده  (مانند تاخیر یونسفری) باید سریع تر باشد.

– برای اثر چندمسیری  نیز کاهش دادن این اثر سخت بوده بنابراین بهترین راه از جلوگیری آن انتخاب بهتری از مشاهدات اطراف می باشد. همچنین استفاده از آنتن هایی که بتوانند اثر چند مسیری را محدود نماید انتخاب دیگری برای حل این مسئله می تواند می باشد.

–  خطای ساعت گیرنده و نویز، با انتخاب درست گیرنده با کیفیت بالا به طور موثر می تواند این خطاها را به طور چشم گیری کاهش دهد.

 

– در نوشته بعدی، به معرفی هر یک از منابع خطا به صورت جزیی خواهیم پرداخت.

 

منبع : موسسه علمی و آموزشی ژئوماتیک آنلاین

 

همین حالا سفارش دهید: جي پي اس دستی گارمين

معرفی سیستم سنتی RTK، مفهوم شبکه و سیستم Network RTK

معرفی سیستم سنتی RTK، مفهوم شبکه و سیستم Network RTK

روش RTK روشی اثبات شده در بحث تعیین موقعیت کینماتیک آنی با استفاده از مشاهدات فاز با دقتی در حد سانتی متر است. با وجود محدودیت هایی که امروزه برای پردازش یک خط مبنا به صورت تک در این روش مطرح شده اما تاکنون این روش کاربردهای فراوانی در نقشه برداری زمینی و ژئودزی داشته است. روش RTK شامل دو گیرنده GPS، لینک ارتباطات رادیویی برای تصحیحات آنی و نرم افزار پردازش با تکنیک حل ابهام فاز در حال پرواز  می باشد.  در این سیستم تصحیحاتی در قالب فرمت های خاص نظیر فرمت RTCM به صورت آنی در اختیار کاربران قرار می دهد.  آشنایی با  فرمت های انتقال تصحیحات در نوشته های بعدی ارائه خواهد شد. در عمل روش RTK برای پردازش خطوط مبنای با طول های کمتر از ۱۵ کیلومتر به خوبی قابل اجرا می باشد. ذکر این نکته الزامی است که روش RTK برای مناطق وسیع از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده چرا که اگر بر اساس این سیستم، شبکه مورد نظر تحت پوشش قرار داده شود باید از تعداد زیادی گیرنده استفاده گردد. شکل نمایش داده در زیر، می تواند تفاوت میان نحوه توزیع ایستگاه های دائم  GPS یا GNSS را در دو روش RTK و NRTK نشان دهد.

 

در ادامه به توضیح مفهوم شبکه و تعریف متد NRTK پرداخته خواهد شد. به جای پردازش به روش خط مبنای تک (RTK)، می توان به پردازش خطوط مبنا در قالب شبکه، برای مجموعه ای از ایستگاه‌های مرجع در محدوده ای مشخص  پرداخت. در این روش تصحیحات از طریق لینک های رادیویی یا اینترنتی به کاربران مورد نظر ارسال می گردد. به طور کلی مهم ترین ضعفی که در سیستم RTK وجود دارد مدل نکردن خطاها برای طول های فراتر از ۱۵ کیلومتر می باشد. به این معنی که با افزایش طول بین ایستگاه های مرجع روش های سنتی RTK جوابگو نخواهد بود. در نتیجه برای غلبه بر مشکلات مربوط با طول های بزرگتر خصوصا در شرایط نامساعد یونسفری، از روشی بر مبنای شبکه  با نام NRTK باید استفاده شود.

 

 

روش NRTK به تعریف ساده، به شبکه هایی با چندین ایستگاه مرجع و به عبارت پیچیده تر به تکنیک تعیین موقعیت کینماتیک آنی با مشاهدات فاز با دقتی در حد سانتی متر با قابلیت استفاده برای ایستگاه هایی با فواصل تا چند ده کیلومتر گویند. همان طور که در بخش قبلی مطرح شد مشکل ناشی از فواصل بلند و شرایط نامساعد یونسفری، در بحث تعیین موقعیت آنی دقیق برای شبکه هایی مانند RTK همچنان پابرجا است. از طرفی برای کاهش هزینه های ناشی از تاسیس ایستگاه های مرجع متعدد در یک شبکه نیاز به ایجاد یک سیستم با دقت بالاتر و هزینه  کمتر احساس می شود. این سیستم با عنوان سیستم RTK  شبکه (NRTK) شناخته می شود. در این روش، مسئله حل سریع و دقیق ابهام فازها با توجه به تشکیل معادلات تفاضلی دوگانه نیز یکی از کلیدی ترین مسائل می باشد. مزیت دیگر این روش استفاده از روش های درونیابی برای بدست آوردن باقیمانده های یونسفری و تروپسفری در راستای مورد نظر می باشد.

 

به طور معمول برای اجرای روش NRTK از سه الگوریتم مختلف استفاده می شود. این الگوریتم ها عبارت  هستند از:

الگوریتم تولید مشاهدات مجازی (VRS)

الگوریتم تولید پارامترهای تصحیح منطقه ای (FKP)

الگوریتم تولید مشاهدات کمکی (MAC)

 

قبل از توضیح الگوریتم های فوق، نحوه تنظیمات شبکه GPS، شناسایی منابع مهم خطا، روش های حل ابهام فاز، الگوریتم پردازش طول بلند، الگوریتم تفکیک تصحیحات تفاضلی دوگانه  و معرفی انواع روش های درونیابی  توضیح داده خواهد شد.

 

منبع : موسسه علمی و آموزشی ژئوماتیک آنلاین

 

همین حالا سفارش دهید: جي پي اس دستی گارمين

متر ليزري لايکا مدل X310

یکی از مترهای خوش‌ساخت و بسیار دقیق شرکت معروف لایکا مدل (X310) است. این متر لیزری تا فاصله‌ی ۱۲۰ متری را با دقت ۱ میلی‌متر اندازه‌گیری می‌کند. همچنین برد این متر لیزری به وسیله‌ی تارگت تا ۱۵۰ متر نیز افزایش پیدا می‌کند. این متر لیزری از استاندارد IP65 برخوردار بوده که باعث می‌شود بتوان از آن در محیط‌های کارگاهی و صنعتی با گردوغبار زیاد استفاده کرد. همچنین بدنه‌ی این متر لیزری مقاومت خوبی در برابر ضربه دارد. از ویژگی‌های این متر لیزری می‌توان به شیب‌سنج ۳۶۰ درجه‌ی آن اشاره کرد که به واسطه‌ی آن این متر لیزر مجهز به توابع پرکاربرد جهت اندازه‌گیری غیر مستقیم شده است.

متر و تراز ليزري لايکا مدل D510

متر و تراز ليزري لايکا مدل D510

به کمک متر لیزری (D510) می‌توان تا فاصله‌ی ۲۰۰ متری را با دقت بسیار خوبی محاسبه کرد. این محصول دارای هدف‌یاب دیجیتال و شیب سنج ۳۶۰ درجه بوده و برای کارهای عمرانی و ساخت‌وساز مناسب است. این ابزار اندازه‌گیری مجهز به بلوتوث بوده و می‌توان با وصل کردن آن به گوشی همراه یا لپ تاپ سرعت عمل خود را در پیاده‌سازی محاسبات انجام شده افزایش دهید. این محصول با دقت بسیار خوبی عملیات اندازه‌گیری را انجام می‌دهد و در زمان بسیار کمی محاسبات انجام شده را روی صفحه نمایش می‌توان مشاهده کرد. این محصول علاوه‌بر اندازه‌گیری فواصل قادر است عملیات ریاضی دیگری انجام دهد که از عهده‌ی یک متر معمولی برنمی‌آید. با کمک این ابزار می‌توانید چندین فاصله را اندازه‌گیری کنید و مقادیر اندازه‌گیری‌شده را با یکدیگر جمع کرده یا از هم کم کنید. امکان به‌‍دست آوردن ارتفاع نیز یکی از مزایای ویژه‌ی این متر لیزری است.

 

 

جي پي اس گارمين مدل eTrex 30x

جي پي اس گارمين مدل eTrex 30x

یکی از بارزترین ویژگی‌های دنیای معاصر دسترسی به اطلاعات و انواع داده در کمترین زمان ممکن است. در واقع روز به روز انواع و اقسام وسایل و Device هایی ساخته می‌شود که این میزان از دسترسی را هر لحظه برای ما راحت‌تر می‌سازد. افراد نیز با توجه به کاربردها و مشاغلی که دارند به انواع و اقسام مختلفی از داده‌ها نیاز دارند. افرادی که به سفر، طبیعت‌گردی و کوه‌نوردی علاقه زیادی دارند نیاز به وسیله‌ای دارند که به کمک آن به اطلاعات جغرافیایی و محیطی دسترسی داشته باشند. جی‌پی‌اس گارمين مدل eTrex 30x از قطعاتی با‌کیفیت و مرغوب ساخته شده است که از دقت بسیار زیادی در ارائه اطلاعات برخوردار است. این دستگاه جی‌پی‌اس در ابعادی مناسب برای حمل به صورت دستی طراحی و ساخته شده است که به شما کمک خواهد کرد تا این دستگاه جی‌پی‌اس را برای دسترسی سریع‌تر همیشه همراه داشته باشید. همچنین مجموعه موادی که در ساخت این دستگاه به کار رفته شده است وزنی نسبتا سبک در این جی‌پی‌اس ایجاد کرده تا در صورت نگهداری آن در مدت زمانی زیاد مشکلی از جهت حمل و نقل آن نداشته باشید. ضد آب بودن یکی از قابلیت‌هایی است که در ساخت جی‌پی‌اس اهمیت زیادی دارد به همین دلیل در ساخت جی‌پی‌اس گارمين مدل eTrex 30x از موادی استفاده شده که آن را در برابر نفوذ آب به بخش داخلی مقاوم ساخته است. برای ساخت این دستگاه از استاندارد IPX7 استفاده شده که بیانگر این واقعیت است که شما می‌توانید از آن به مدت نیم ساعت در آب به عمق یک متر استفاده کنید.

این دستگاه جی‌پی‌اس دارای صفحه نمایشی به اندازه ۲٫۲ اینچ بوده که در ساخت آن از صفحه نمایش نوع Transflective استفاده شده است که باعث خواهد شد تا شما بتوانید از آن در هنگام تابش شدید آفتاب برای مشاهده اطلاعات و داده‌هایی که دریافت می‌کنید، استفاده کنید. قسمت پشتی این دستگاه دارای درپوشی روی محفظه نگه‌دارنده باتری بوده که پس از بسته‌شدن به حالت قفل در می‌آید. برای استفاده از این دستگاه شما می‌توانید از باتری NiMH یا لیتیومی استفاده کنید که آن را برای استفاده تا ۲۵ ساعت آماده خواهد کرد. قسمت بالای این درپوش دارای گیره‌ای فلزی بوده که به شما این مزیت را می‌دهد تا جی‌پی‌اس خود را برای استفاده در مواقع ضروری به وسایل و تجهیزات سفری خود وصل کنید. این جی‌پی‌اس برخلاف بیشتر محصولات گارمین صفحه نمایش لمسی نداشته و شما برای دسترسی به بخش‌های مختلف منو باید از دکمه‌هایی که روی آن قرار گرفته شده استفاده کنید. قسمت بالای این دستگاه دارای جوی استیکی بوده که حرکت روی نقشه را برای شما راحت می‌سازد. همچنین در قسمت کناری آن دو دکمه برای حرکت بالا و پایین قرار گرفته شده که برای دسترسی به بخش‌های منو در آن قرار گرفته شده است. همچنین شما با استفاده از دکمه Menu  به طور مستقیم می‌توانید به نوار ابزار‌های اصلی این دستگاه دسترسی داشته باشید. در قسمت دیگری از این دستگاه دکمه power  برای روشن و خاموش کردن دستگاه تعبیه شده است.

 

جي پي اس دستی گارمين مدل eTrex 20x

جي پي اس دستی گارمين مدل eTrex 20x

یکی از وسایل و ابزاری که در زمان طبعیت‌گردی یا کوه‌نوردی استفاده بسیار زیادی دارد، دستگاه جی‌پی‌اس است. بسیاری از این افراد با توجه به برنامه‌ها و اهدافی که برای سفر خود مشخص کرده‌اند نیاز به جی‌پی‌اس مناسبی دارند که بتوانند به کمک آن اطلاعات جغرافیایی و سایر مواردی که بتواند به برنامه‌ریزی سفر آن‌ها کمک کند را در اختیار داشته باشند. جی‌پی‌اس گارمين مدل eTrex 20x نیز با قابلیت‌های مختلفی که روی آن عرضه شده است وسیله‌ای کارآمد خواهد بود که به شما در ادامه برنامه سفر کمک بسیار زیادی خواهد کرد. دستگاه‌های‌ جی‌پی‌اس با توجه به ابعاد و نوع طراحی‌ای که دارند به گروه‌های مختلفی نظیر جی‌پی‌اس دستی یا مناسب برای ماشین تقسیم‌بندی می‌شوند. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که این تقسیم‌بندی مطلق نبوده و شما می‌تواند از بسیاری از جی‌پی‌اس‌ها با کاربری‌های متفاوتی نظیر هنگام دوچرخه‌سواری استفاده کنید. این جی‌پی‌اس نیز در ابعادی مناسب طراحی و ساخته شده است که به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید آن را برای استفاده در زمان سفر، در دسترس قرار دهید. همچنین موادی که در ساخت این دستگاه به کار رفته شده است وزنی نسبتا سبک در آن ایجاد کرده است تا شما در زمان استفاده از آن راحتی بیشتری را تجربه کنید. قابلیت مقاومت در برابر آب، یکی از ویژگی‌های مهمی است که در ساخت وسایل و تجهیزات کوه‌نوردی در نظر گرفته می‌شود. این دستگاه جی‌پی‌اس نیز از چنین قابلیتی برخوردار بوده که به شما کمک خواهد کرد تا از آن در هر شرایط آب و هوایی استفاده کنید. این جی‌پی‌اس همچنین دارای استاندارد IPX7 بوده که وجود این استاندارد بیانگر این نکته است که شما می‌توانید طی مدت زمانی برابر با نیم ساعت از آن در آبی به عمق ۱ متر استفاده کنید.

این جی‌پی‌اس دارای صفحه نمایشی به ابعاد ۲٫۲ اینچ بوده که رزولوشن آن ۳۲۰×۲۴۰ پیکسل است. برای ساخت این جی‌پی‌اس از صفحه‌نمایشی از نوع Transflective استفاده شده است که به واسطه قابلیت پشتیبانی از ۶۵ هزار رنگ، آن را برای مشاهده در هنگام تابش شدید آفتاب مناسب ساخته است. برای استفاده از این جی‌پی‌اس باید باتری‌ای از نوع NiMH یا باتری لیتیومی در آن قرار دارد. این دستگاه با قرار دادن باتری تا ۲۵ ساعت می‌تواند به خوبی کار کند. قسمت پشتی این جی‌پی‌اس درپوشی روی محفظه مخصوص نگهداری از باتری قرار دارد که پس از بسته‌شدن در حالت قفل قرار می‌گیرد که به شکلی مطمئن از باتری حفاظت خواهد کرد. همچنین روی این درپوش گیره‌ای فلزی قرار دارد که به شما این مزیت را می‌دهد تا جی‌پی‌اس خود را برای دسترسی سریع‌تر به وسایل و تجهیزات سفری خود وصل کنید. این دستگاه جی‌پی‌اس صفحه نمایش لمسی ندارد و بدین جهت برای دسترسی به بخش‌های مختلف منو دکمه‌هایی روی آن تعبیه شده است که به شما در استفاده راحت‌تر از این دستگاه کمک خواهد کرد. قسمت بالای این جی‌پی‌اس جوی استیکی قرار دارد که برای کار کردن با ابزارهای مختلف روی آن تعبیه شده است. همچنین در قسمت کناری این جی‌پی‌اس دکمه‌هایی قرار دارد که کار با این دستگاه را برای شما راحت‌تر کرده است. برای مثال شما با فشردن دکمه Menu به تمامی ابزارهای دستگاه خود دسترسی خواهید داشت یا با فشردن دکمه Power می‌توانید جی‌پی‌اس را خاموش یا روشن کنید.