فصل اول – قسمت سوم (اساس کار سیستم GPS چیست؟)

فصل اول – قسمت سوم (اساس کار سیستم GPS چیست؟)

 • با فرض وجود حداقل ۳ ماهواره در فضا می توان موقعیت دوبعدی از کاربران را در هر لحظه تعیین نمود.
 • با فرض وجود حداقل ۴ ماهواره در فضا می توان موقعیت سه بعدی (مسطحاتی + ارتفاعی) از کاربران را در هر لحظه تعیین نمود.
 • لازم به ذکر است جهت انجام تعیین موقعیت دقیق تر و به دلیل داشتن درجه آزادی بیشتر، وجود حداقل ۶ ماهواره در فضا نیاز خواهد بود.
No product found.

فصل اول – قسمت دوم (مروری بر تاریخچه ماهواره های GPS از گذشته تا به امروز)

فصل اول – قسمت دوم (مروری بر تاریخچه ماهواره های GPS از گذشته تا به امروز)

۲- ماهواره های GPS بلوک دوم:

 • ارسال ۹ ماهواره در سال های ۱۹۸۹ الی ۱۹۹۰
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • انجام عملیات و ارائه خدمات به کاربران GPS بدون نیاز به بخش کنترل به مدت ۱۴ روز
 • آخرین ماهواره از این بلوک در سال ۲۰۰۷ از مدار خارج شد.

۴- ماهواره های GPS بلوک دوم – سری R:

 • ارسال ۱۲ ماهواره در سال های ۱۹۹۷ الی ۲۰۰۴
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • امکان تعیین مدار و محاسبه پیام ناوبری به صورت مستقل
 • امکان اندازه گیری فاصله خود با سایر ماهواره ها یا با بخش کنترل
 • مجهز به سیستم هشدار دهنده در زمان های آشفتگی
 • تمام ماهواره های این بلوک همچنان فعال هستند.

۶- ماهواره های GPS بلوک دوم – سری F:

 • ارسال ۸ ماهواره در سال های ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۶
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • قابلیت ارسال کد جدید بر روی باند L5 (جهت استفاده عموم)
 • مجهز به سیستم ناوبری ساکن (INS)
 • تمام ماهواره های این بلوک همچنان فعال هستند.

 

۱- ماهواره های GPS بلوک اول:

 •  ارسال ۱۱ ماهواره در سال های ۱۹۷۸ الی ۱۹۸۵
 •  توانایی ارسال کد CA (استفاده برای عموم) بر روی باند L1
 •  توانایی ارسال کد P (جهت استفاده نظامی) بر روی باندهای L1 و L2
 •  آخرین ماهواره از این بلوک در سال ۱۹۹۵ از مدار خارج شد.

۳- ماهواره های GPS بلوک دوم – سری A:

 • ارسال ۱۹ ماهواره در سال های ۱۹۹۰ الی ۱۹۹۷
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • انجام عملیات و ارائه خدمات به کاربران GPS بدون نیاز به بخش کنترل به مدت ۱۸۰ روز
 • آخرین ماهواره از این بلوک در سال ۲۰۱۶ از مدار خارج شد.

۵- ماهواره های GPS بلوک دوم – سری M:

 • ارسال ۸ ماهواره در سال های ۲۰۰۵ الی ۲۰۰۹
 • ویژگی های اضافه شده نسبت به بلوک قبل:
 • قابلیت ارسال کد جدید L2C (استفاده برای عموم) بر روی باند L2
 • قابلیت ارسال کد جدید M(جهت استفاده نظامی) بر روی باند L1 و L2
 • تست آزمایشی باند L5
 • تمام ماهواره های این بلوک همچنان فعال هستند.

۷- ماهواره های GPS بلوک سوم- نسل جدید:

 • انجام برنامه ریزی اولیه جهت ارسال نسل جدید ۱۰ ماهواره از سال ۲۰۱۷
 • آغاز پرتاب ماهواره های نسل جدید از سال ۲۰۱۸ که تا سال ۲۰۲۳ نیز ادامه خواهد داشت.

 

 

No product found.

معرفی سیستم سنتی RTK، مفهوم شبکه و سیستم Network RTK

معرفی سیستم سنتی RTK، مفهوم شبکه و سیستم Network RTK

روش RTK روشی اثبات شده در بحث تعیین موقعیت کینماتیک آنی با استفاده از مشاهدات فاز با دقتی در حد سانتی متر است. با وجود محدودیت هایی که امروزه برای پردازش یک خط مبنا به صورت تک در این روش مطرح شده اما تاکنون این روش کاربردهای فراوانی در نقشه برداری زمینی و ژئودزی داشته است. روش RTK شامل دو گیرنده GPS، لینک ارتباطات رادیویی برای تصحیحات آنی و نرم افزار پردازش با تکنیک حل ابهام فاز در حال پرواز  می باشد.  در این سیستم تصحیحاتی در قالب فرمت های خاص نظیر فرمت RTCM به صورت آنی در اختیار کاربران قرار می دهد.  آشنایی با  فرمت های انتقال تصحیحات در نوشته های بعدی ارائه خواهد شد. در عمل روش RTK برای پردازش خطوط مبنای با طول های کمتر از ۱۵ کیلومتر به خوبی قابل اجرا می باشد. ذکر این نکته الزامی است که روش RTK برای مناطق وسیع از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده چرا که اگر بر اساس این سیستم، شبکه مورد نظر تحت پوشش قرار داده شود باید از تعداد زیادی گیرنده استفاده گردد. شکل نمایش داده در زیر، می تواند تفاوت میان نحوه توزیع ایستگاه های دائم  GPS یا GNSS را در دو روش RTK و NRTK نشان دهد.

 

در ادامه به توضیح مفهوم شبکه و تعریف متد NRTK پرداخته خواهد شد. به جای پردازش به روش خط مبنای تک (RTK)، می توان به پردازش خطوط مبنا در قالب شبکه، برای مجموعه ای از ایستگاه‌های مرجع در محدوده ای مشخص  پرداخت. در این روش تصحیحات از طریق لینک های رادیویی یا اینترنتی به کاربران مورد نظر ارسال می گردد. به طور کلی مهم ترین ضعفی که در سیستم RTK وجود دارد مدل نکردن خطاها برای طول های فراتر از ۱۵ کیلومتر می باشد. به این معنی که با افزایش طول بین ایستگاه های مرجع روش های سنتی RTK جوابگو نخواهد بود. در نتیجه برای غلبه بر مشکلات مربوط با طول های بزرگتر خصوصا در شرایط نامساعد یونسفری، از روشی بر مبنای شبکه  با نام NRTK باید استفاده شود.

 

 

روش NRTK به تعریف ساده، به شبکه هایی با چندین ایستگاه مرجع و به عبارت پیچیده تر به تکنیک تعیین موقعیت کینماتیک آنی با مشاهدات فاز با دقتی در حد سانتی متر با قابلیت استفاده برای ایستگاه هایی با فواصل تا چند ده کیلومتر گویند. همان طور که در بخش قبلی مطرح شد مشکل ناشی از فواصل بلند و شرایط نامساعد یونسفری، در بحث تعیین موقعیت آنی دقیق برای شبکه هایی مانند RTK همچنان پابرجا است. از طرفی برای کاهش هزینه های ناشی از تاسیس ایستگاه های مرجع متعدد در یک شبکه نیاز به ایجاد یک سیستم با دقت بالاتر و هزینه  کمتر احساس می شود. این سیستم با عنوان سیستم RTK  شبکه (NRTK) شناخته می شود. در این روش، مسئله حل سریع و دقیق ابهام فازها با توجه به تشکیل معادلات تفاضلی دوگانه نیز یکی از کلیدی ترین مسائل می باشد. مزیت دیگر این روش استفاده از روش های درونیابی برای بدست آوردن باقیمانده های یونسفری و تروپسفری در راستای مورد نظر می باشد.

 

به طور معمول برای اجرای روش NRTK از سه الگوریتم مختلف استفاده می شود. این الگوریتم ها عبارت  هستند از:

الگوریتم تولید مشاهدات مجازی (VRS)

الگوریتم تولید پارامترهای تصحیح منطقه ای (FKP)

الگوریتم تولید مشاهدات کمکی (MAC)

 

قبل از توضیح الگوریتم های فوق، نحوه تنظیمات شبکه GPS، شناسایی منابع مهم خطا، روش های حل ابهام فاز، الگوریتم پردازش طول بلند، الگوریتم تفکیک تصحیحات تفاضلی دوگانه  و معرفی انواع روش های درونیابی  توضیح داده خواهد شد.

 

منبع : موسسه علمی و آموزشی ژئوماتیک آنلاین

 

همین حالا سفارش دهید: جي پي اس دستی گارمين