فصل اول – قسمت سوم (اساس کار سیستم GPS چیست؟)

  • با فرض وجود حداقل ۳ ماهواره در فضا می توان موقعیت دوبعدی از کاربران را در هر لحظه تعیین نمود.
  • با فرض وجود حداقل ۴ ماهواره در فضا می توان موقعیت سه بعدی (مسطحاتی + ارتفاعی) از کاربران را در هر لحظه تعیین نمود.
  • لازم به ذکر است جهت انجام تعیین موقعیت دقیق تر و به دلیل داشتن درجه آزادی بیشتر، وجود حداقل ۶ ماهواره در فضا نیاز خواهد بود.
No product found.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *