هیدروگرافی و تاثیر فراچاهش و فروچاهش بر رشد انفجاری آبزیان میکروسکپی

در این مقاله به تاثیرات پدیده های فراچاهش و فروچاهش بر رشد انفجاری آبزیان میکروسکوپی که به آن جزر و مد قرمز هم می گویند در کالیفرنیا می پردازیم .اخیرا در خلیج مونتری کالیفرنیا دیده شده که فلات غاره درونی مانند یک ماشین جوجه کشی عمل می کند . با توجه به موقیعت جریان فراچاهش کالیفرنیا ، این آبگیر تحت تاثیر حرکت های اقیانوسی است که از تتیجه چرخه بادهای مساعد فراچاهش و آرام گرفتن آن ها یا بازگشتشان متاثر می  گردد . نیروهای بادی متفاوتی بر روی آب های گوناگون بیرون خلیج تاثیر گذارند ؛ آب های سرد سرشار از مواد معدنی در زمان فراچاهش و آب های گرم در هنگام آرام گرفتن . چرخه فراچاهش به صورت پشت سرهم رشد انفجاری را پخش می کند و دائما آب های سرد فراچاهش با آب های گرم همین طور که تخمک ها پخش می شوند ، مخلوط می شود . برای این مشاهدات از ماهواره ها استفاده می شود ، با استفاده از سنجش از دور در طیف های حرارتی به این مهم دست می یابیم که اصل رشد این موجودات در خلیج مونتای واقع شده است . جابجایی های جمعیتی این موجودات به صورت عمومی نیز توسط دستگاه های نقشه برداری زیر آبی مستقل در حین پخش شدن ، نگاشته شده است .

 

 

به دنبال پخش انفجاری ، نیروی باد معکوس دو روزه ای آب های ساحلی را که بخش عمده توده انفجاری را پراکنده می کند ، تحت تاثیر خود قرار می دهد . باد های فراچاهش مجددا شروع به وزیدن می کنند و توده انفجاری تحت نفوذ آب های سرد به دورتر پراکنده می شود . به دلیل این واکنش اقیانوسی جهت جابجایی باد ها ، توده فشرده ای در آب های آرام گرفته خلیج ، محبوس می شوند جایی که اکثر توده ها به وفور فشرده هستند . نتایج آزمایش های میکروسکوپی روی پلانگتن ها نمونه گیری شده از مرکز خلیج ، نشان می دهد که پخش شدن توده از خلیج و مخلوط شدن آن ها با اجرام آب های منطقه ای باعث شده که حجم آغازیان تاژکدار ، افزایش یابد و در مقابل آغازیان تک یاخته کم شود . جابجایی های مشابه در سایر جریان های کالیفرنیا و فراچاهش های ساحلی دیده شده است .

 

الگوریتم های چند طیفی سنجش از دور

روش های سنجش کیفی تراکم توده انفجاری را توسط سنجش از دور در شکل زیر می بینیم . مراکز سنسور های باند های اندازه گیری در شکل با مثلث مشخص شده اند . پش برای هر سنسور سه باند وجود دارد .

 

منبع : موسسه علمی و آموزشی ژئوماتیک آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *